Відповідно до Закону України "Про правовий статус закордонних українців",закордонний українець - це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України.

Умовами надання особі статусу закордонного українця (стаття 3 Закону) є:

1. Українська самоідентифікація заявника.

2. Українське етнічне походження або походження з України.

Відповідно до частини 2 статті 1 Закону України "Про правовий статус закордонних українців", українське етнічне походження - це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження;

3. Письмове звернення щодо бажання мати статус закордонного українця.

4. Досягнення особою 16-річного віку;

5. Неперебування заявника у громадянстві України.

Увага!

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України "Про громадянство України", громадянин України, який набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, у правових відносинах з Україною визнається лише громадянином України. Таким чином, згадана категорія громадян юридично не підпадає під дію Закону України "Про правовий статус закордонних українців".

Відповідно до Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1531, особа, яка виявила бажання набути статус закордонного українця, подає письмову заяву за встановленою формою Міністерству закордонних справ України, за кордоном - дипломатичній установі України.

Заява про надання статусу закордонного українця подається до дипломатичної установи України заявником безпосередньо або надсилається поштою. У графі заяви "Країна постійного проживання" зазначається повна адреса заявника, а також контактну інформацію: номер телефона або факса, електронну адресу (бланк заяви MS Word, Adobe Reader).

До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:

1. Паспортний документ або документ, що його замінює, та/або копія паспортного документа або документа, що його замінює.

2. Копії документів, які засвідчують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво або інші документи про народження особи або її родичів, документи, що підтверджують факт проживання особи на території України та у разі потреби інші документи).

За роз'ясненням Державного комітету України у справах національностей та міграції, особа вважається походженням з України, якщо вона народилася та мала постійне місце проживання на території України.

3. Копію документа про переміну прізвища заявника, якщо прізвища у паспортному документі або документі, що його замінює, та у свідоцтві про народження - різні.

4. Копію свідоцтва про народження заявника або інші документи, що засвідчують родинні стосунки заявника з родичами, які мають українське етнічне походження.

5. У разі відсутності зазначених у п. 2 документів - письмові свідчення громадян України або закордонних українців (не менше ніж трьох осіб), які підтверджують українське етнічне походження або походження з України заявника.

6. Дві кольорові фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів.

7. Квитанцію про оплату заявником послуг, пов'язаних з оформленням і видачею посвідчення.

Реквізити для сплати коштів В УКРАЇНІ:

а) Сума: еквівалент 10 дол. США

б) Призначення платежу: За оформлення посвідчення закордонного українця

в) Отримувач: Державне казначейство України

г) Банк отримувача: ОПЕРУ Державного казначейства України

д) Код отримувача: ЄДРПОУ 20055032

е) Код банку отримувача МФО: 820172

є) Рахунок: 31211219700001

ж) Код бюджетної класифікації: 24061700

з) Символ звітності банку: 219

 Банківська комісія за перерахування вказаної суми на рахунок Державного казначейства України сплачується за рахунок заявника.

До документів може додаватися характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.

Остаточне рішення про належність особи до закордонних українців та надання або відмову у наданні такого статусу прийматиме Національна комісія з питань закордонних українців у термін до 90 днів з дня реєстрації заяви у Національній комісії.

Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією.

У разі припинення дії статусу закордонного українця посвідчення анулюється.

У разі зміни прізвища, імені чи імен, громадянства, місця постійного проживання закордонному українцю видається нове посвідчення.

Для отримання нового посвідчення особа подає:

1. Заяву довільної форми.

2. Дві фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів.

3. Копію рішення Національної комісії про надання статусу закордонного українця.

4. Посвідчення, яке підлягає обміну.

5. Копії документів, які є підставою для видачі нового посвідчення.

У разі втрати посвідчення особа, якій надано статус закордонного українця, зобов'язана протягом місяця повідомити про це Національну комісію або дипломатичну установу України у країні її проживання.

Дублікат посвідчення видається на підставі рішення Національної комісії.


morshynkurort

Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт»: здорова печінка та кишечник – тількі після лікування в Моршині!