Перепис 1989 року нарахував 291 008 українців у Білорусі. Перепис 1999 — 237 014 українців. Згідно з останнім переписом населення, який відбувся у 2009 році, кількість українців становила 158,7 тис. осіб.

Найбільша концентрація українців (40 тис., або 2,9% населення) характерна для Брестської області. Найбільша у країні частка українців проживає у Кам'янецькому (7,4%),Малоритському (7,2%), Брестському (6,9%), Кобринському (4,5%), Жабинківському (4,3%) районах та місті Брест (4,2%).

Чисельність українців за регіонами (перепис 2009 року)

  • Берестейська область — 40,0 тис.;
  • Гомельська область — 30,9 тис.;
  • Мінськ — 27,4 тис.;
  • Мінська область — 17,7 тис.;
  • Гродненська область — 15,0 тис.;
  • Вітебська область — 14,6 тис.;
  • Могильовська область — 13,1 тис.

Виділяють діаспорних і автохтонних українців. Автохтонні українці живуть в Гомельській області і на Берестейщині. В 1926 році в Комаринському і Наровлянському районах (тепер Брагинський і Наровлянський райони Гомельської області) українці складали 16,2% і 13,1% наслення. В 1927-37 роках в тут зорганізовано шість українських національних сільрад. 

Корінне населення Берестейського регіону дослідники другої половини XIX ст. відносили до українського, яке розмовляло «малороссийским наречием». Так, згідно з переписом 1897 року, у Гродненській губернії нараховувалось 362,5 тис українців, що складало 22,6% всього населення губернії. Українці складали абсолютну або відносну більшість населення у повітах:

  • Брестському - 140561 (64,4%)
  • Кобринському - 146789 (79,6%)
  •  Більському - 64256 (39,1%)

У сучасній Білорусі українське населення, зазвичай, записується білорусами, хоч відносна частка українців у сучасних Брестській і Гомельській областях Білорусі вища, ніж у країні загалом і сягає 3-4 % населення, а в центральних і північних районах вона становить менше, ніж 1 %.

Найчисельніша українська громада мешкає в околиці м. Кобрин Брестської області. В середньому українська меншина в Білорусі в соціальному відношенні вища від середнього рівня населення республіки. Так, на кожну 1 тис. осіб, за переписом 1999 р., вищу освіту мали серед білорусів — 120, серед росіян — 261, серед поляків — 89, серед українців — 221, серед євреїв — 405 осіб.

Мовна близькість з росіянами і білорусами, русифікація суспільного життя в сучасній Білорусі створює легкі передумови асиміляції українців у білоруському середовищі. Якщо у 1989 р. 38 % українців Білорусі називали рідною російську мову, то у 2009 - вже 61,2%.

Рідна мова українців Білорусі за переписом 2009 року

Регіон

Українська

Російська

Білоруська

Інша/не вказали

Брестська обл.

39,3%

51,5%

7,9%

1,3%

Вітебська обл.

26,5%

66,7%

5,8%

1,0%

Гомельська обл.

26,7%

62,5%

9,1%

1,7%

Гродненська обл.

23,4%

64,0%

11,2%

1,4%

м.Мінськ

23,8%

67,9%

5,4%

2,9%

Мінська обл.

28,7%

60,8%

8,8%

1,7%

Могильовська обл.

26,2%

65,0%

7,5%

1,3%

Білорусь

29,2%

61,2%

7,9%

1,7%

morshynkurort

Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт»: здорова печінка та кишечник – тількі після лікування в Моршині!